Wl egypt railways egyptian state railways ciwl dining car nr 764

Wl egypt railways egyptian state railways ciwl dining car nr 764